Gần 16 nghìn tỷ đồng lợi nhuận của ngân hàng được dùng để hỗ trợ khách hàng

Gần 16 nghìn tỷ đồng lợi nhuận của ngân hàng được dùng để hỗ trợ khách hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, có 15.559 tỷ đồng lãi suất đã được giảm cho khách hàng, trong đó mức giảm chủ yếu tại các ngân hàng có vốn Nhà nước, chiếm 81% tổng số lãi suất đã giảm.
Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh trong quý IV?

Lợi nhuận ngân hàng sẽ phân hóa mạnh trong quý IV?

Cùng với thu nhập lãi ngoài, lực cầu tín dụng được kỳ vọng sẽ bật tăng kể từ tháng 10, trong kịch bản các địa phương dần gỡ bỏ các lệnh giãn cách và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mở cửa trở lại, các ngân hàng kỳ vọng sẽ bứt phá tăng trưởng trong quý IV. Đi kèm với sự tăng trưởng đó là sự phân hóa lợi nhuận giữa các ngân hàng?
Lợi nhuận ngân hàng vẫn tích cực

Lợi nhuận ngân hàng vẫn tích cực

Dù chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, nhưng SSI ước tính lợi nhuận trước thuế một số ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2021 vẫn sẽ tăng trưởng từ 10-56% so với cùng kỳ.