Gần 16 nghìn tỷ đồng lợi nhuận của ngân hàng được dùng để hỗ trợ khách hàng

Thủy Nguyễn

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, có 15.559 tỷ đồng lãi suất đã được giảm cho khách hàng, trong đó mức giảm chủ yếu tại các ngân hàng có vốn Nhà nước, chiếm 81% tổng số lãi suất đã giảm.

Từ ngày 15/7 đến ngày 31/10/2021, tổng số tiền lãi giảm của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng.
Từ ngày 15/7 đến ngày 31/10/2021, tổng số tiền lãi giảm của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ và dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 16 ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận (thông qua Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) giảm lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 15/7/2021 đến hết năm 2021.

Tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính 20.613 tỷ đồng. Riêng 04 NHTM Nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính từ ngày 15/7 đến ngày 31/10/2021, tổng số tiền lãi giảm của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng cho hơn 5,2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Riêng trong tháng 10/2021, các ngân hàng này thực hiện giảm 3.323 tỷ đồng lãi suất, tăng 27,16% so với thực hiện tháng 9/2021. Như vậy, chương trình hỗ trợ giảm lãi suất theo Nghị quyết số 63/NQ-CP đã hoàn thành 75,48% cam kết. Trong 2 tháng cuối năm, dự kiến 16 ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay khoảng hơn 5.000 tỷ đồng nữa.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhiều nhất với 4.996 tỷ đồng; Tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,3 triệu tỷ đồng cho gần 3,2 triệu khách hàng. Tiếp sau là NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.055 tỷ đồng, trên tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,14 triệu tỷ đồng cho 236.403 khách hàng.

NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã giảm lãi suất cho khách hàng lần lượt 2.739 tỷ đồng và 1.873 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ mà BIDV và Vietinbank đã thực hiện giảm lãi suất lần lượt là 1,21 triệu tỷ đồng và 1,71 triệu tỷ đồng.

Như vậy, chỉ riêng 4 ngân hàng có vốn Nhà nước đã giảm 12.663 tỷ đồng, chiếm 81,3% tổng số lãi giảm đã thực hiện của các ngân hàng trong hệ thống.

Về phía NHTM cổ phần tư nhân, có 12 ngân hàng đã thực hiện giảm 2.896 tỷ đồng lãi suất cho vay là NHTM cổ phần Quân đội (MB), NHTM cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), NHTM cổ phần Kỹ thương (Techcombank), NHTM cổ phần Á Châu (ACB), NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPbank), NHTM cổ phần Tiên Phong (TPbank), NHTM cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank), NHTM cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh(HDbank), NHTM cổ phần Hàng Hải (MSB), NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), NHTM cổ phần Đông Nam Á (SeABank) và NHTM cổ phần Quốc tế (VIB).