Cục Thuế Hà Nội rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Thùy Linh

Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Thuế Hà Nội đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Cục Thuế Hà Nội đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh.
Cục Thuế Hà Nội đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh.

Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo Cục Thuế Hà Nội, đối tượng mã số thuế của cá nhân cần rà soát là mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và thuộc những trường hợp như: Là cá nhân có phát sinh thu nhập nhập chịu thuế TNCN, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN; Là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền,…; Là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Cục Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: Họ và tên; Số căn cước công dân hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân; Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, người nộp thuế có thể lựa chọn một trong ba cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử; Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập; Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế nên kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.