Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

PV.

Ngày 7/7/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) họp phiên thường kỳ quý II/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, NHCSXH tập trung triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH dự và chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có ông Lương quốc Đoan – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị NHCSXH và các thành viên Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng Quản trị.

Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương trên toàn quốc vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện khôi phục phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo, định hướng việc thực hiện công tác này, cụ thể: Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng thông tin, NHCSXH đã nỗ lực triển khai trong 6 tháng qua và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2022, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện tăng trưởng dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 8.896 tỷ đồng với hơn 213 nghìn khách hàng vay vốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 495,9 nghìn lao động, giúp hơn 3,1 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12,8 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân gần 65,6 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; giúp gần 1,1 nghìn lượt doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh trả lương cho khoảng 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; xây dựng gần 921 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn...

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7%/tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,2%.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu về vốn của các đối tượng thụ hưởng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao và đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2023 toàn hệ thống.

Đồng thời, NHCSXH cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị có liên quan và chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.