Đại hội đồng cổ đông Địa ốc Hoàng Quân khẳng định sẽ dứt điểm nợ thuế trong năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Địa ốc Hoàng Quân khẳng định sẽ dứt điểm nợ thuế trong năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) sáng ngày 18/6, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị công ty đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó có phương án huy động vốn, lộ trình giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như nợ thuế... và cập nhật tiến độ các dự án, các thương vụ M&A trong năm.
Thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế trong quý đầu năm

Thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế trong quý đầu năm

Trong 3 tháng đầu năm 2022 toàn ngành Thuế đã thu được 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 150 tỷ đồng.