Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Thu nộp ngân sách 49,8 tỷ đồng từ công tác kiểm tra, thanh tra trong 2 tháng đầu năm

Thanh Sơn

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 92 doanh nghiệp, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 10% kế hoạch năm 2022. Số thu đã nộp ngân sách là 49,8 tỷ đồng, bằng 46% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác thuế năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. Ảnh: PTT
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác thuế năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. Ảnh: PTT

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai và tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn. Các công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra thuế, kê khai, kế toán thuế, quản lý nợ thuế... đều được quan tâm, thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên.

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và triển khai các biện pháp nhằm chống gian lận thương mại hàng giả đến các đơn vị trong toàn ngành Thuế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, gian lận về thuế, triển khai các giải pháp chống thất thu NSNN và thu nợ thuế.

Kết quả thực hiện thanh tra trong 2 tháng đầu năm cho thấy, tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 107 tỷ đồng, bằng 13% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 14,5 tỷ đồng; giảm lỗ 817,7 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 49,8 tỷ đồng, bằng 46% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn. Số truy thu, phạt, truy hoàn bình quân của mỗi hồ sơ thanh tra là 1.163 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chủ động tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh kế hoạch chống thất thu NSNN năm 2022 trên địa bàn, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn tiềm ẩn rủi ro về thuế, gian lận thuế cao, thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp có rủi ro cao theo pháp luật về quản lý thuế.

Cùng với đó, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế kết hợp với kiểm tra, thanh tra về giá, nhằm phát hiện cơ sở kinh doanh tăng giá bất hợp lý, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có dư địa tăng thu NSNN, doanh nghiệp giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá, đơn vị có hoàn thuế, đơn vị giải thể, sát nhập, đơn vị nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn... 

Tổ chức theo dõi, đôn đốc đối với các doanh nghiệp đã có quyết định truy thu và phạt vi phạm hành chính về thuế kịp thời vào NSNN. Thực hiện nghiêm túc và đôn đốc thu kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp.