Bị phương Tây cấm vận, dầu của Nga đang chảy về đâu?

Bị phương Tây cấm vận, dầu của Nga đang chảy về đâu?

Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu, một lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga đã được đưa ra, áp dụng cho các công ty dầu mỏ, các nhà buôn, chủ tàu dầu và các ngân hàng liên quan... Nhưng sự quan tâm đến dầu mỏ của Nga vẫn còn, ít nhất trong bóng tối.