Hải quan Quảng Trị thí điểm quản lý phương tiện vận tải than nhập khẩu

PV.

Ngày 16/11 tới đây, Cục Hải quan Quảng Trị sẽ triển khai thí điểm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh vận chuyển than đá nhập khẩu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay.

Mỗi phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có một mã QR
Mỗi phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có một mã QR

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, để đáp ứng yêu cầu quản lý, đơn vị đã xây dựng quy trình, phần mềm quản lý hải quan phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, an ninh an toàn mạng và thực tiễn quản lý tại cửa khẩu.

Việc ứng dụng Hệ thống phần mềm theo dõi điện tử, công chức Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ hải quan và đăng ký tờ khai lần đầu tiên trong thời hạn 30 ngày (hoặc ít hơn tùy thuộc hồ sơ liên quan phương tiện vận tải) đối với 1 phương tiện vận tải và nhập dữ liệu, in thẻ chứa mã quản lý từ ứng dụng.

Công chức Hải quan kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải lần đầu và các lần tiếp theo (các lần tiếp theo nếu còn hiệu lực xuất nhập cảnh theo tờ khai thì không phải đăng kí tờ khai phương tiện vận tải) bằng cách sử dụng máy quét mã vạch để quét thẻ chứa mã vạch. Các thông tin liên quan phục vụ yêu cầu quản lý hải quan sẽ được tự động tích hợp vào bảng dữ liệu chung, qua đó đảm bảo yêu cầu quản lý, rút ngắn thời gian nhập liệu, thông quan phương tiện vận tải nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo quá hạn, sắp hết hạn, cần thanh khoản, cần yêu cầu doanh nghiệp đăng kí mới tờ khai phương tiện vận tải cho cán bộ, công chức.

Trước đó, ngày 02/6/2023, Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn có gửi công văn đến Cục Hải quan Quảng Trị về việc thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải vận chuyển mặt hàng than đá nhập khẩu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Hải quan.

Ngay sau khi nhận được công văn này, Cục Hải quan Quảng Trị đã triển khai các nhóm nghiên cứu và báo cáo đề xuất Tổng cục Hải quan các giải pháp về quản lý hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh vận chuyển than đá của Công ty Hoành Sơn bao gồm quy trình thực hiện và phần mềm sổ theo dõi điện tử.

Sau khi được Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị đã chỉ đạo việc xây dựng quy trình, phần mềm quản lý hải quan phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, an ninh an toàn mạng và thực tiễn quản lý tại cửa khẩu.