Ngành Thuế tập trung triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm

Ngành Thuế tập trung triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm

Trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất kinh doanh và thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của các doanh nghiệp trong tháng 12/2022, Tổng cục Thuế dự ước tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý tháng 12/2022 ước đạt 96.600 tỷ đồng.
Quản lý thu hiệu quả, hỗ trợ người nộp thuế

Quản lý thu hiệu quả, hỗ trợ người nộp thuế

Sau nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình công tác của năm 2021 với nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn ngành Thuế đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác từ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, toàn ngành Thuế quyết liệt triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách.
Số thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng mạnh

Số thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng mạnh

Năm 2020, số thu từ các tổ chức Việt Nam ký hợp đồng quảng cáo trên mạng với tổ chức nước ngoài đã thực hiện khấu trừ nộp thay cho các tổ chức nước ngoài số chi phí quảng cáo trên mạng 1.143 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là 519 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 624 tỷ đồng.
Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo hệ thống vượt khó khăn, thách thức, quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả; kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…
Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo hệ thống vượt khó khăn, thách thức, quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả; kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…