Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tăng trưởng kinh tế xanh

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tăng trưởng kinh tế xanh

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các kinh nghiệm quốc tế về tăng trưởng kinh tế xanh trong bối cảnh quan ngại việc phát triển kinh tế có những ảnh hưởng xấu tới môi trường. Từ kinh nghiệm thực tiễn phát triển tăng trưởng kinh tế xanh tại một số nước, kết quả nghiên cứu cho rằng, tăng trưởng kinh tế xanh phụ thuộc vào sử dụng nguồn năng lượng sạch, xây dựng nguồn tài chính xanh và cơ cấu của nền kinh tế, qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển tăng trưởng kinh tế xanh tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều thế mạnh để chuyển đổi xanh

Việt Nam có nhiều thế mạnh để chuyển đổi xanh

Việt Nam là quốc gia thứ 5 thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh (GSP) với Đan Mạch. GSP sẽ hỗ trợ việc hiện thực hóa các nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh.
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài chính xanh

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài chính xanh

Tài chính xanh góp phần quan trọng trong việc định hình lại nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Hiện nay, các quốc gia nhóm nước phát triển và đang phát triển đều triển khai gói phục hồi, chương trình thúc đẩy tài chính xanh và tiếp cận nguồn vốn cho các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững...
Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ngày càng trở lên phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ khiến việc nghiên cứu và triển khai các chính sách liên quan trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn. Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Mô hình ngân hàng đầu tư xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý với Việt Nam

Mô hình ngân hàng đầu tư xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý với Việt Nam

Trên thế giới, để giải quyết vấn đề nguồn lực vốn cho các dự án tăng trưởng xanh, đã có nhiều quốc gia thành lập ngân hàng đầu tư xanh (GIB) và đã đạt được những kết quả tích cực. Bài viết phân tích việc thành lập và triển khai GIB tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cũng như gợi mở ý tưởng nghiên cứu xây dựng mô hình GIB tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư xanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.
Chính sách tài chính tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Chính sách tài chính tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Tại hội thảo “Net Zero - Chuyển dịch xanh: Cơ hội cho người dẫn đầu” được tổ chức sáng 27/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhiều chính sách tài chính đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế xanh, góp phần tạo điều kiện huy động và thu hút nguồn lực đầu tư hướng tới tăng trưởng xanh.