Đồng bộ các giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp

Đồng bộ các giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp

Trong những năm qua, mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu… kéo theo những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và tương lai. Đối diện với những khó khăn, thách thức này, Việt Nam đã, đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Trong những năm qua, mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu… kéo theo những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và tương lai. Đối diện với những khó khăn, thách thức này, Việt Nam đã, đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển tăng trưởng xanh lĩnh vực nông nghiệp.
Thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh

Thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh

Để triển khai hiệu quả Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh tích cực thực hiện các nội dung đã được phân công tại Chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; Chủ động thúc đẩy "ngoại giao công nghệ", "ngoại giao khí hậu" để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh.
Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Đây là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023 diễn ra chiều 14/6/2023, tại Hà Nội. Diễn đàn có chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Tại Việt Nam, tài chính xanh bước đầu được quan tâm với nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai. Nhờ đó, phát triển tài chính xanh đã có những kết quả ban đầu. Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển tài chính xanh trong thời gian tới.
Thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cần xây dựng, cập nhật kế hoạch, lộ trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh như là “sợi chỉ”, nguyên lý xuyên suốt, liên kết, điều phối, dẫn dắt các chiến lược ngành, địa phương. Từ đó, thay đổi tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường...
Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công trình công bao gồm cơ sở hạ tầng kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội nhằm mục đích tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các khoản đầu tư công cần được quản lý chặt chẽ theo hướng xanh hoá, hướng đến mục tiêu chung về tăng trưởng xanh bền vững, không ảnh hưởng và gây tổn hại tới môi trường. Do vậy, vấn đề quản lý đầu tư công và xa hơn là xanh hoá quản lý đầu tư công chính là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới.
Kinh nghiệm thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc

Kinh nghiệm thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc

Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng trưởng xanh (TTX), kinh tế tuần hoàn (KTTH) được xác định là một hướng đi đúng đắn với các mô hình độc đáo và có hiệu quả cao, hướng tới bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm về thực hiện mô hình TTX, KTTH với Việt Nam.