Gần 26 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện trong 6 tháng đầu năm

Thùy Linh

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, kiểm tra thuế các tháng đầu năm được thực hiện với nhiều phương án triển khai linh hoạt, phù hợp, đúng quy định.

Cơ quan thuế tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.
Cơ quan thuế tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 25.912 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 32,34% kế hoạch, bằng 104,28% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngành Thuế cũng kiểm tra được 276.366 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế (bằng 91,06% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo thống kê, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.276 tỷ đồng bằng 177% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.334 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 841 tỷ đồng; giảm lỗ là 22.099 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được được 229 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 658 tỷ đồng; giảm lỗ 7.442 tỷ đồng; giảm khấu trừ 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.971 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 2.446 quyết định hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 16.770 tỷ đồng. Kết quả đã xử lý truy hoàn và phạt là 105,5 tỷ đồng, trong đó: số thuế truy hoàn là 79,9 tỷ đồng; phạt là 25,6 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước là 75,9 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra thông qua đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. Đặc biệt áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, phân tích rủi ro phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được cơ quan thuế các cấp triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của Ngành như tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hóa đơn; hoàn thuế gia trị gia tăng; các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết...