Triển khai các giải pháp về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó


Theo Tổng cục Thuế, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch gây ra từ đầu năm đến nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ rà soát để ban hành theo thẩm quyền nhiều loại văn bản miễn, giảm phí, lệ phí, thuế; gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, phối hợp thực hiện Nghị định số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng cục Thuế đã và đang hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các hỗ trợ theo Nghị quyết số 84/NQ-CP để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công… trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Với các trường hợp nợ thuế, cơ quan thuế đều ban hành thông báo nợ bằng phương thức điện tử để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành khoảng 19,667 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Đặc biệt, theo Tổng cục Thuế, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ. Đây được cho là cứu cánh, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch gây ra từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, để tránh dẫn đến tình trạng lợi dụng những hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn chặt chẽ, rõ ràng về điều kiện, hồ sơ, trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn giải quyết nộp dần tiền thuế nợ.

Theo đó, Tổng cục Thuế quy định người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Cơ quan thuế đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng người nộp thuế không có khả năng nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trong một lần do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong năm tài chính liền trước năm có văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế; người nộp thuế cung cấp hàng hoá, dịch vụ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng chưa được NSNN thanh toán và không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định; có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng; Bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điều thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật...

Trường hợp người nộp thuế vi phạm tiến độ đã đăng ký, sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp dần tiền thuế nợ (tháng vi phạm), tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm toàn bộ số tiền được chấp thuận nộp dần người nộp thuế còn nợ, tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày phát sinh trong thời gian được nộp dần, tiền chậm nộp theo mức 0,07% trên ngày tính trên số tiền thuế nợ kể từ thời điểm vi phạm cam kết. Trường hợp quá thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế không nộp hoặc bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thay, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế cơ quan Thuế có văn bản gửi tổ chức bảo lãnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tiền chậm nộp được tính theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp đến 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

Về thẩm quyền giải quyết, dự thảo Thông tư hướng dẫn nêu rõ, thủ trưởng cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế giải quyết đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của người nộp thuế. Đối với, trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp có văn bản gửi người nộp thuế về việc chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ nếu người nộp thuế đủ điều kiện hoặc không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ nếu người nộp thuế không đủ điều kiện...

Trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Tổng cục Thuế đề xuất bổ sung một số điều quy định về tính tiền chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế với các trường hợp như: Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan Thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan Thuế; Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, để thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp theo, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu ban hành kịp thời các giải pháp tài khóa đủ liều lượng để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Những biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ phải trình Quốc hội quyết định. Đồng thời, ngành Thuế cũng cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thông qua việc triển khai kịp thời các dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt là việc tích hợp tất cả các dịch vụ thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia...