Cục Thuế Long An: Xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.012 tỷ đồng

Thanh Sơn

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Long An đã thực hiện 925 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.012 tỷ đồng, bằng 285% so với cùng kỳ.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Long An. Ảnh: Phòng TTHT
Trụ sở Cục Thuế tỉnh Long An. Ảnh: Phòng TTHT

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế Long An đã xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận hoàn thuế.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã đề ra và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm phát hiện các trường hợp doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý thu hồi hoàn thuế.

Đồng thời, tập trung thực hiện 2 chuyên đề kiểm tra đã xây dựng từ năm 2021 đó là: Rà soát việc kê khai, nộp thuế thu nhập DN đối với DN có chi nhánh ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc và ngược lại; Rà soát, xác định chi phí lãi vay được trừ đối với các DN có phát sinh giao dịch liên kết.

Qua đó, cơ quan thuế yêu cầu 47 DN kê khai bổ sung với số thuế tăng thu hơn 4,6 tỷ đồng, giảm lỗ 64,6 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai 2 chuyên đề này, Cục Thuế đã kiểm tra 1.529 hồ sơ khai thuế, yêu cầu 172 DN kê khai bổ sung với số thuế tăng thu hơn 44 tỷ đồng, giảm lỗ  622 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Cục Thuế Long An cũng đánh giá tình hình kê khai nộp thuế của các DN trọng điểm, DN đầu tư nước ngoài, DN chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án và các DN có giao dịch liên kết, kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, ăn uống...

Kết quả, cơ quan thuế đã thực hiện 925 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 99% kế hoạch được giao), tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra trên 1.012 tỷ đồng, bằng 285% so với cùng kỳ.

Việc xác định đối tượng phải thanh tra, kiểm tra xác minh bước đầu đã đem lại kết quả tích cực trong công tác quản lý hoàn thuế nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế nói riêng. 

Trong thời gian vừa qua,  Cục Thuế Long An còn thực hiện 6 cuộc kiểm tra sau hoàn đối với 9 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền tương ứng gần 13 tỷ đồng, xử lý truy hoàn và phạt 970 triệu đồng, đã nộp đủ vào NSNN.

Cục Thuế cũng đã rà soát các DN có rủi ro cao về hoàn thuế, ban hành quyết định kiểm tra chuyên đề sau hoàn thuế GTGT đối với một số mặt hàng nông sản. Trong đó, xác định phải kiểm tra 30 DN với 113 hồ sơ, tổng số thuế GTGT đã hoàn phải kiểm tra hơn 220 tỷ đồng. Hiện cơ quan thuế đang tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với số hồ sơ này.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Long An, công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và chống gian lận hoàn thuế được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý thu ngân sách. 

Việc phát hiện, đánh giá những hành vi vi phạm để đưa ra các dấu hiệu vi phạm về hoàn thuế là một bước quan trọng trong công tác quản lý hoàn thuế nhằm tăng cường công tác quản lý chống gian lận hoàn thuế, chống thất thoát ngân sách đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.