Cơ hội và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Cơ hội và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định, bền vững, công khai, minh bạch của thị trường. Để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, một trong những yết tố then chốt là nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, đây cũng chính là mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới. Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, đến năm 2030, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi trước năm 2025. Việc thực hiện các mục tiêu trên sẽ là cơ hội và cũng là thách thức đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
Lo cho thanh khoản thị trường

Lo cho thanh khoản thị trường

Thị trường biến động khó lường, giảm sốc rồi hồi nhẹ đan xen cùng thanh khoản “hẻo” dần cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đang dè chừng.
Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thời gian qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vai trò là một kênh huy động vốn hiệu quả của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thị trường chứng khoán cũng bộc lộ một số hạn chế, trong đó có tình trạng bất cân xứng thông tin giữa các chủ thể tham gia trên thị trường. Bài viết lựa chọn một nhóm các cổ phiếu tiêu biểu để kiểm định thực trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất giải pháp hữu hiệu để cải thiện tính hiệu quả của hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định, an toàn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định, an toàn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

Ngành Tài chính nước ta đang hướng đến mục tiêu thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch; từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính số phong phú, hiện đại, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần nghiên cứu, tìm giải pháp phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ổn định, an toàn trong điều kiện mới. Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở phân tích những thách thức đặt ra từ quá trình chuyển đối số đối với TTCK Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định, an toàn trong thời gian tới.
Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19

Biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19

Nghiên cứu được thực hiện để tìm ra tác động của đại dịch COVID-19đến biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình GARCH với các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-index, VN30-index, HNX-inex, VN Finance và VN Bất động sản) trong giai đoạn từ 2020 đến tháng 03/2022. Ngoài ra, tác giả ước lượng mô hình GARCH với biến phụ thuộc là VN-index với các biến khác như giá trị giao dịch, số ca nhiễm, thời gian giãn cách để phân tích các nguyên nhân tác động lên sự thay đổi của chỉ số VN-index trong bối cảnh diễn ra dịch COVID-19. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình GARCH(1,1) phù hợp để mô tả biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong đại dịch. Tuy nhiên, bài viết chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể của việc biến động “mạnh” trên thị trường giai đoạn 2000- tháng 3/2022.
Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của COVID-19 trong thời gian trước khi và khi đóng cửa kinh tế đối với lợi nhuận cổ phiếu hàng ngày của 253 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2023. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu này xác nhận sự gia tăng hàng ngày về số trường hợp ca mắc COVID-19 mới được xác nhận và việc đóng cửa kinh tế do COVID-19 có mối liên hệ tiêu cực đáng kể đến lợi nhuận cổ phiếu của Việt Nam.
Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ

Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/7. Sự ra đời của Hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ sẽ góp phần tạo ra một nền tài chính đa dạng, thúc đẩy thanh khoản thị trường chứng khoán nói chung và thị trường TPDN nói riêng cũng như hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Khơi thông kênh vốn hiệu quả ngoài tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp

Khơi thông kênh vốn hiệu quả ngoài tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp

Tăng cường các chính sách hỗ trợ tài khóa và tiền tệ, minh bạch thông tin với thị trường chứng khoán, hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), đẩy mạnh kênh trái phiếu và tín dụng xanh... là những giải pháp khơi thông kênh vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, theo Chủ tịch FiinGroup.