Bộ Tài chính thường xuyên thông tin về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Minh Hà

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, thời gian qua, Bộ Tài chính thường xuyên thông tin cho Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), để phục vụ cho việc điều hành thị trường bất động sản và thị trường tín dụng ngân hàng.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ diễn ra chiều 3/8, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thị trường để thường xuyên báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác điều hành.

Theo đó, Bộ Tài chính tiến hành theo dõi, làm việc và có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn lực để thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Trong trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn lực, nguồn vốn thực hiện chi trả, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị doanh nghiệp chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất, phương thức thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thường xuyên thông tin cho Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước về tình hình thị trường TPDN phục vụ việc điều hành thị trường bất động sản và thị trường tín dụng ngân hàng; chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ vào hoạt động từ tháng 7/2023…

Liên quan tới các kiến nghị đề xuất về quy định cho thuê nhà và quản lý sử dụng Quỹ nhà đất của TP. Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các địa phương, các bộ, ngành xây dựng nghị định quy định về vấn đề này.

Bộ Tài chính cũng có văn bản chính thức gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý III/2023, tạo cơ sở pháp lý để các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả quỹ đất đang quản lý hiện nay.

Đối với các kiến nghị liên quan về thuế với nhà ở thứ hai hoặc đất chậm đưa vào sử dụng…, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu những vấn đề này từ lâu và hiện đang tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là đánh giá kỹ lưỡng tác động của các chính sách thuế.

“Mỗi chính sách thuế ban hành có những tác động khác nhau, nhiều chiều. Chính sách thuế một mặt có thể đạt được mục tiêu tránh đầu cơ, nhưng mặt khác lại hạn chế nhu cầu với thị trường bất động sản. Do đó, cần phải đánh giá kỹ, xem xét cả mục tiêu trước mắt cũng như mục tiêu trung và dài hạn với thị trường bất động sản, từ đó trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp để đảm bảo mục tiêu phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.