Thông tư số 10/2023/TT-NHNN và nguy cơ rủi ro tín dụng

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN và nguy cơ rủi ro tín dụng

Việc nới lỏng cho vay theo Thông tư số 10/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là điểm tích cực giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng có thể dẫn đến hệ lụy rủi ro tín dụng nếu ngân hàng quá mở rộng cho vay thiếu sự đánh giá chặt chẽ.
Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN liên quan đến các hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó có bổ sung thêm 4 nhu cầu về vốn không được cho vay.