ATO sẽ đưa thu nhập từ kinh doanh tiền mã hóa vào diện tính thuế thu nhập

ATO sẽ đưa thu nhập từ kinh doanh tiền mã hóa vào diện tính thuế thu nhập

Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) đưa thu nhập từ kinh doanh tiền mã hóa vào diện tính thuế thu nhập cho thời điểm tính thuế năm 2022. “Hành động kiên quyết” này nhằm đối phó với những người nộp thuế cố tình làm sai lệch hồ sơ. ATO cũng sẽ tập trung vào việc lưu trữ hồ sơ, chi phí liên quan đến công việc và thu nhập/khấu trừ tài sản cho thuê.
Chống rửa tiền qua tiền mã hóa

Chống rửa tiền qua tiền mã hóa

Tiền mã hóa đang dần phổ biến như một phương tiện thanh toán quốc tế linh hoạt và hiệu quả. Nhưng bản chất của tiền mã hóa và công nghệ blockchain cũng khiến nó có thể bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền. Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, cần sớm đẩy mạnh việc nghiên cứu về kỹ thuật và pháp lý để hạn chế hành vi thao túng thị trường và hoạt động phi pháp khác liên quan đến tiền mã hóa, trong khi không lãng phí tiềm năng mà tiền mã hóa có thể đem lại.