Nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng nhân lực kế toán, kiểm toán ngày càng tăng, các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam luôn có chính sách tuyển dụng mới, các điều kiện khắt khe như: Kiến thức về kế toán, kiểm toán, thuế, phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề... Bài viết này nghiên cứu lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay và đưa ra một số hàm ý cho các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tuyển dụng...
Quán quân Việt Nam của chương trình thực tập sinh toàn cầu cùng "Make it bright"

Quán quân Việt Nam của chương trình thực tập sinh toàn cầu cùng "Make it bright"

Sau gần 05 tháng trải qua nhiều vòng thử thách khác nhau của các đội đăng ký tham gia chương trình, JTI đã tìm ra được đội quán quân tại Việt Nam trên hơn 300 đội đăng ký tham gia, công bố vào ngày 17/09/2021, để bước tiếp vào vòng thi đấu quốc tế với cơ hội trở thành thực tập sinh toàn cầu tại Tập đoàn JTI.