Cảnh báo lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa

Cảnh báo lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa

Thời gian qua, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích từ ứng dụng công nghệ để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh.
Chuyển đổi số ở doanh nghiệp: Còn nhiều khó khăn

Chuyển đổi số ở doanh nghiệp: Còn nhiều khó khăn

Hiện nay, việc triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó có nhận thức. Giải pháp cho vấn đề này, ngoài vai trò chủ đạo của Nhà nước thì doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức và xây dựng chiến lược chuyển đổi số.
Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ “về đích” Kho bạc số

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 với mục tiêu quan trọng là hình thành Kho bạc số, KBNN đã và đang đẩy mạnh triển khai hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống nhằm hoàn thành mục tiêu này.
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành Kho bạc số

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành Kho bạc số

Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030, đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ.
Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là công cụ đắc lực cho hợp tác xã

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là công cụ đắc lực cho hợp tác xã

Áp dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình trồng, chăm sóc, đầu tư hàng tỷ đồng cho nhà lưới, hệ thống kiểm soát nhiệt độ, tưới tiêu tự động, nhiều mô hình trồng rau quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP đã bước đầu gặt hái thành công, từ đó nâng cao vị thế của hợp tác xã (HTX), cải thiện thu nhập cho nông dân.
Tập trung mọi giải pháp để thị trường chứng khoán hoạt động bền vững

Tập trung mọi giải pháp để thị trường chứng khoán hoạt động bền vững

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 với mục tiêu chính là phát triển thị trường theo hướng bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng hàng hóa và nền tảng cơ sở của thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành thị trường.
Ứng dụng công nghệ thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

Công nghệ thông tin và viễn thông thế hệ mới (ICT) đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của dịch vụ tài chính trên khắp toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Các ứng dụng của công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, làm thay đổi mô hình kinh doanh, đem lại những chuyển biến to lớn trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân. Tác giả nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.