Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).
Áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2023

Áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng đối với các nhóm đối tượng.