Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 9,12% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 9,12% kế hoạch

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài, sáng ngày 01/7/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chủ trì và phát biểu tại Hội nghị.
Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài

Tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài

Sáng ngày 5/1/2022, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị đơn vị tiếp tục quản lý hiệu quả vốn ODA, vốn vay nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
Giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài năm 2021 và những vấn đề đặt ra

Giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài năm 2021 và những vấn đề đặt ra

Đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đ. tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công nói chung, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài nói riêng. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và các chủ dự án, cũng như Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ dự án, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài năm 2021 đến nay còn thấp và khó đạt mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh đó, để cải thiện tình trạng giải ngân vốn vay nước ngoài, thời gian tới, các bộ ngành, địa phương và các chủ dự án cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tranh thủ tối đa thời điểm không gi.n cách x. hội để đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn này.
Được sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế theo quy định trong hiệp định vay

Được sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế theo quy định trong hiệp định vay

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận về kiến nghị cho phép các địa phương tiếp tục sử dụng vốn nước ngoài để thanh toán các khoản thuế đối với các dự án đã ký Hiệp định trước ngày Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài có hiệu lực.
[Infographics] Ngành Tài chính thực hiện đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

[Infographics] Ngành Tài chính thực hiện đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công trong và ngoài nước, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo toàn ngành Tài chính thực hiện đồng bộ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, bao gồm cả vốn vay nước ngoài.