VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Tập trung giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường

Đoàn Thanh niên phường La Khê, quận Hà Đông ra quân dọn rác tường, cột điện.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Tập trung giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

[Infographics] Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Lợi ích của bảo vệ môi trường

Phát triển nguồn vốn hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường của Đức, Romania và thực tiễn tại Việt Nam

Ngày Môi trường thế giới năm 05/6/2021: Phục hồi Hệ sinh thái

Các hoạt động cụ thể Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra là tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi phạm pháp trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn, nhằm hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Bộ cũng kêu gọi tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần, tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các đơn vị, địa phương giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, qua đó, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, có giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM