VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Ngành Tài chính hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn?

Khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid

Ngày 5/5, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 3986/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Công văn nêu rõ, UBND TP. Hà Nội nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Theo Công văn này, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến 6/5). Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn, ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng có thể từ ngày 29/4 đến 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như Ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5...

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định và nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và UBND TP. Hà Nội theo quy định.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM