VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 26,4 tỷ USD

Xuất khẩu 10 tháng năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 26,4 tỷ USD

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước tháng 10 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị , tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Đầu tư chiều sâu, xuất khẩu rau quả bứt phá

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt 23,3 tỷ USD

Xuất khẩu sang Anh: Nhu cầu lớn nhưng vẫn không bán được

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi một số mặt hàng giảm về giá trị so với cùng kỳ như gạo, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn và các sản phẩm từ sắn thì nhiều mặt hàng chủ lực lại đang lấy lại đà tăng trưởng, điển hình như cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều và thủy sản.

Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cà phê, tăng đến 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu càphê trong tháng 10/2016 ước đạt 121.000 tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu càphê 10 tháng qua đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD.

Ngành hàng hạt tiêu cũng có sự gia tăng mạnh với mức tăng đạt 35,7% về khối lượng và tăng 15,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 10/2016 ước đạt 12.000 tấn, với giá trị đạt 93 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 10 tháng qua đạt 159.000 tấn và 1,29 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản vẫn liên tục là điểm sáng trong xuất khẩu nông lâm thủy sản với sự đóng góp nhiều nhất trong kim nghạch xuất khẩu ngành. Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng qua đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Một số ngành hàng như cao su, chè, hạt điều đều có sự gia tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015 với mức tăng lần lượt là: cao su tăng 15,8% và tăng 4,5%; chè tăng 6,6% và tăng 3%; hạt điều tăng 5,8% và tăng 16,6%.

Trong khi đó, ngành lúa gạo vẫn duy trì đà giảm trong những tháng gần đâykhi tiếp tục giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 ước đạt 368.000 tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng qua ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM