VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hạn chế 85% rủi ro nhờ áp dụng ISO 22000:2018

Nhờ áp dụng Iso 31000:2018 công ty Sản xuất Thương mại Lê Lời hạn chế tới 80% rủi ro

Công ty Sản xuất Thương mại Lê Lời:

Hạn chế 85% rủi ro nhờ áp dụng ISO 22000:2018

Mô hình Hệ thống quản lý rủi ro trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 tích hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Lê Lời đã mang lại hiệu quả cao chỉ sau 5 tháng triển khai thực hiện. Ước tính sơ bộ, Công ty đã hạn chế 85% rủi ro nhờ áp dụng ISO 22000:2018.

3 nhóm mục tiêu trọng điểm trong nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong giai đoạn tới

CADIVI Tân Á tăng năng suất chất lượng sản phẩm nhờ áp dụng công cụ TPI

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc Công ty Sản xuất Thương mại Lê Lời cho biết, mô hình hệ thống quản lý rủi ro cho lĩnh vực An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 tích hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại Công ty là phù hợp với đặc thù và định hướng phát triển.

“Lĩnh vực chế biến gạo Công ty đã bước đầu tạo được niềm tin đối với các nhà cung cấp truyền thống nhờ tích hợp ISO 31000:2018 với ISO 22000:2018.

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Lê Lời

“Lĩnh vực chế biến gạo Công ty đã bước đầu tạo được niềm tin đối với các nhà cung cấp truyền thống nhờ tích hợp ISO 31000:2018 với ISO 22000:2018”, ông Nguyễn Thanh Tùng nhận định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay, trên cơ sở rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và áp dụng thống quản lý rủi ro cho lĩnh vực An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018, Công ty đã quyết định thành lập Ban quản trị rủ ro trong quá trình kiểm soát, Các rủi ro liên quan đến hệ thống được định kỳ xem xét, đánh giá tối thiểu 6 tháng/ lần. Đây là cơ sở để Công ty làm căn cứ để nhân rộng cho các mô hình khác. 

Theo thống kê, sau 5 tháng áp dụng hệ thống quản lý rủi ro cho lĩnh vực An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018, 80% rủi ro được Công ty kiểm soát, 20% các rủi ro ở mức thấp được Công ty xem xét theo dõi, đảm bảo trong vùng an toàn.

Với lợi thế đó, Ban lãnh đạo Công ty Sản xuất Thương mại Lê Lời cho biết, sẽ tiếp tục duy trì áp dụng ISO 22000:2018 trong thời gian tới nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm, nhân rộng trong các lĩnh vực kiểm soát rủi ro khác.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM