VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2020

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có trên 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 8/2020, cả nước có hơn 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Quý I/2018, đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng chiếm gần 60%

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 1.225,2 nghìn tỷ đồng, số lao động đăng ký là 694,9 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, tăng 6,5% về vốn đăng ký và giảm 16,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 8/2020, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; Tổng số vốn đăng ký là 288,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 96,3 nghìn lao động, tăng 1,5% về số doanh nghiệp, tăng 20,7% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với tháng trước.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 18,9% so với tháng trước và tăng 59,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 4.775 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 200,9% so với cùng kỳ năm 2019; có 3,102 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 8% và tăng 158,5%;

Cùng với đó, có 3.424 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,6% và tăng 63,4%; có 1.416 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,9% và tăng 9,3%; có 3.917 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 14,7% và tăng 134,4%.

Bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm có số vốn đăng ký đạt 13,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Đưa ra con số này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, nếu tính cả 1.993,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 26,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm nay là 3.218,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 32,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,9% so với 8 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên 121,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng có gần 15,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

8 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 26,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 7,7%; có 60,6 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 6,3%.

Các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại như: Sản xuất phân phối điện, nước, gas có 3.394 doanh nghiệp, tăng 247% so với cùng kỳ năm trước; khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 7.724 doanh nghiệp, tăng 1,9%; khai khoáng 454 doanh nghiệp, tăng 1,1%.

Một số lĩnh vực doanh nghiệp thành lập mới giảm như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 29,3 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng 11,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo 11,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,2%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 4.537 doanh nghiệp, giảm 14%; kinh doanh bất động sản 4.331 doanh nghiệp, giảm 19,6%; vận tải, kho bãi 3.633 doanh nghiệp, giảm 4,9%;

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3.433 doanh nghiệp, giảm 20,3%; thông tin truyền thông 2.506 doanh nghiệp, giảm 2,1%; giáo dục và đào tạo 2.355 doanh nghiệp, giảm 13,2%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 865 doanh nghiệp, giảm 9,9%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí 584 doanh nghiệp, giảm 36,7%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 597 doanh nghiệp, giảm 2,3%.

Theo Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng đầu năm 2020 là gần 34,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước; 24,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 5,9%; 10,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,9%, trong đó, có 9,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,8%; 168 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 3,8 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.175 doanh nghiệp; xây dựng có 897 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 675 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 620 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 589 doanh nghiệp; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 566 doanh nghiệp; vận tải, kho bãi có 431 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 396 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 379 doanh nghiệp.

Trong 8 tháng, cả nước còn có 30,6 ngàn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch Covid-19 mới xuất hiện trở lại vào cuối tháng 7/2020 nên chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý cộng đồng doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 vẫn tăng 1,5% so với tháng trước, vốn đăng ký tăng 20,7%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM