VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đào tạo ứng dụng “Khoản vay thương mại dành cho doanh nghiệp”

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đào tạo ứng dụng “Khoản vay thương mại dành cho doanh nghiệp”

(Tài chính) Khoa học do Tập đoàn Omega Performance và Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính – BTCI đã hợp tác thực hiện trong hai ngày 27-28/5/2014, tại Hà Nội. Mục đích nhằm xây dựng văn hóa quản trị rủi ro, chuẩn hóa năng lực nghiệp vụ tín dụng tiêu chuẩn quốc tế là hoạt động thiết yếu để ngân hàng Việt Nam thể hiện chiến lược phát triển bền vững và hội nhập hơn nữa với kinh tế khu vực và thế giới.

Chương trình là một phiên bản cô đọng của hoạt động huấn luyện thẩm định tín dụng doanh nghiệp cấp độ cao của đoàn Omega Performance, nhằm giới thiệu đến các ngân hàng Việt Nam phương pháp đào tạo ứng dụng chuyên ngành, được công nhận toàn cầu với hơn 2,5 triệu lượt chuyên gia ngân hàng đến từ 2500 ngân hàng thuộc hơn 50 quốc gia, trong đó có khoảng 100 ngân hàng thuộc top 150 ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Bên lề chương trình đào tạo, Viện BTCI và Tập đoàn Omega đã tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề “Chuẩn hóa năng lực tín dụng cán bộ ngân hàng Việt Nam”. Tại đây, đại diện Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng, là các Giám đốc/Phó Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp, Thẩm định/Quản trị rủi ro, lãnh đạo các bộ phận Nhân sự và Đào tạo của ngân hàng, đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh chủ đề chuẩn hóa và nâng cao năng lực nghiệp vụ tín dụng đối với các cán bộ ngân hàng Việt Nam như: Hiện trạng, quan điểm từ nhà quản lý, từ các ngân hàng thương mại Việt nam và chia sẻ thực tiễn từ các tập đoàn ngân hàng đa quốc gia hàng trăm năm tuổi.    

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM