VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tìm tổ chức bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Cà Mau, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau và CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco

Hoàn thiện chính sách, nâng tầm vị thế cho DATC

DATC đẩy nhanh tiến độ bán nợ, tài sản phải thu

DATC tham gia mua bán, xử lý nợ xấu

4 tháng đầu năm, DATC đạt doanh thu gần 1.150 tỷ đồng từ xử lý nợ và tài sản

Theo đó, Chi nhánh DATC tại TP.Hồ Chí Minh cần bán Nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa hư hỏng không cần dùng, chờ thanh lý. Đây là tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, được Chi nhánh DATC tại TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cà Mau, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco.

Giá khởi điểm của các lô tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cà Mau là 34.600.000 đồng; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau 133.000.000 đồng; Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco 2.000.000 đồng. (Tổng cộng 03 lô là 169.000.000 đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là, các đơn vị phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

Cùng với đó, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Đồng  thời, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC như: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 24/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020, tại Chi nhánh DATC tại TP.Hồ Chí Minh

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM