VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kế hoạch kiểm toán sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch kiểm toán sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 16/2 đến ngày 31/3/2022, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm toán việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 tại 32 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành cơ quan Trung ương. Báo cáo kết luận kiểm toán sẽ được công bố trước 31/5.

Ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân

Bảo đảm nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch

Đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Đây là thông tin vừa được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết tại hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19” tổ chức sáng ngày 19/1/2022.

Theo đó, ngày 02/12/2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ.

Chuyên đề kiểm toán này sẽ tập trung vào việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 tại 32 tỉnh thành và tại Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…Chuyên đề này là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch kiểm toán 2022 của Kiểm toán Nhà nước, phục vụ hoạt động giám sát và việc tham gia của cơ quan này vào hoạt động giám sát của Quốc hội.

Về tổ chức thực hiện, mỗi chuyên ngành, khu vực thành lập 1 đoàn kiểm toán tại các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi kiểm toán. Riêng nội dung kiểm toán việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm tại tất cả các đơn vị không nằm trong kế hoạch kiểm toán của Chuyên đề, vì nội dung này sẽ do Thanh tra Chính phủ thực hiện; Kiểm toán Nhà nước chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các đơn vị.

Ban Chỉ đạo đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương cung cấp thông tin về các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thống nhất nội dung đề cương kiểm toán nhằm xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và phương pháp tổ chức kiểm toán.

Trong đợt kiểm toán từ ngày 16/2 đến ngày 31/3/2022, các đoàn của Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán việc huy động các nguồn lực phòng, chống dịch từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, kinh phí từ các quỹ của cơ sở y tế, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu từ dịch vụ xét nghiệm nhanh, PCR, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, chính sách tín dụng giảm lãi, gia hạn nợ, khoanh nợ của các ngân hàng...

Đối với nội dung về sử dụng các nguồn lực có rất nhiều chính sách, khoản chi, đối tượng như: chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch (y, bác sĩ, quân đội, công an, tình nguyện viên,…); chính sách đối với bệnh nhân được điều trị, người bị cách ly y tế; chính sách đối với người lao động; chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với lực lượng sản xuất và lưu thông hàng hóa; các đơn vị sử dụng người lao động. Do vậy, nội dung được coi là quan trọng nhất của cuộc kiểm toán chuyên đề này. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM