VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) vừa phối hợp với Tổ chức IFC - Thành viên Nhóm Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế về hoạt động hoà giải thương mại.

NAFTA: Tiến độ tái đàm phán đạt trên 50%

Làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Cải cách của Việt Nam đứng ở đâu trong khu vực?

Theo các chuyên gia, để có phương thức giải quyết hoà giải cho các tranh chấp thương mại cần rất nhiều nỗ lực. Cụ thể, cần có cơ chế pháp lý hoàn chỉnh, khuyến khích các bên liên quan tham gia vào quá trình này từ các luật sư, doanh nghiệp bởi khác với trọng tài, quá trình hoà giải thương mại là quá trình mang tính tự nguyện.

Theo thống kê, tính đến 2017, Việt Nam đã có 17 vụ việc được giải quyết bằng hòa giải thương mại, giúp các bên đạt được tiếng nói đồng thuận sau tranh chấp. Dù số vụ việc giải quyết chưa cao so với số lượng các vụ việc tranh chấp thương mại đã diễn ra, song đây là bước tiến tích cực khi các bên sử dụng hòa giải thương mại ngoài tòa án.

Các bên có thể tìm tiếng nói đồng thuận với sự hỗ trợ của các hòa giải viên thương mại trước khi tìm đến và sử dụng các phương pháp giải quyết tranh chấp khác, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM