VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tập trung chống buôn lậu trên tuyến trọng điểm để không tồn tại điểm nóng

Biên Phòng và Hải quan CK Cầu Treo phối hợp kiểm tra qua máy soi. Nguồn:

Tập trung chống buôn lậu trên tuyến trọng điểm để không tồn tại điểm nóng

Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tham mưu Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm.

Cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả ngày càng cam go

Diệt hàng giả, cần trao quyền và trách nhiệm cho địa phương

Chống hàng giả, hàng nhái: Cần sự chủ động từ nhiều phía

Nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn quản lý Hải quan nói riêng đã được kiểm soát và không có điểm nóng.

Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, trong đó chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc cho phù hợp với đặc điểm, hoạt động và tình hình của đơn vị; Cá thể hóa trách nhiệm của cán bộ Lãnh dạo ở từng vị trí công tác.

Đồng thời, chú trọng lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, có trình độ có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng vào các vị trí, các khâu chuyên môn nghiệp vụ quan trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như kiểm tra thực tế hàng hóa, áp mã, áp giá tính thuế, tiếp nhận đăng ký hồ sơ …

Địa bàn các đơn vị Hải quan cửa khẩu biên giới có địa hình hiểm trở, phức tạp, đặc biệt điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sương mù dày đặc ất khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ cho công tác chống buôn lậu còn hạn chế, tại cửa khẩu đường bộ chưa có máy soi container, trên tuyến biển chưa được trang bị các loại tàu, thuyền để tuần tra, kiểm soát nên công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa còn gặp khó khăn, hạn chế.

Công tác thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, công tác lập hồ sơ điều tra, sưu tra, xây dựng cơ sở bí mật phục vụ công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, đấu tranh phòng chống ma túy của nhiều đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ nhìn chung còn nhiều hạn chế, số lượng, chất lượng và hiệu quả còn thấp.

Hiện nay, các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng nói chung và lực lượng Hải quan nói riêng trong việc nắm tình hình, phát hiện, điều tra, đấu tranh, bắt giữ và xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa.

Trong năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh và Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành 39 văn bản chỉ đạo và kế hoạch về đấu trang chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2016 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

Ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017; Tham mưu đánh giá việc thực hiện các quy định tại Thông tư 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/12/2012; Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các thành viên của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức họp Tổ giúp việc của Ban để triển khai tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Tham mưu Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Kiện toàn thành viên Tổ hỗ trợ giúp việc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh.

Thành lập Tổ công tác liên ngành xác minh, làm rõ thông tin về gian lận thương mại liên quan đến Công ty TNHH Ngàn Phố; tăng cường công tác chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng; đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng; đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng …

Năm 2017, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 4.600 vụ, khởi tố 14 vụ với 20 đối tượng, trị giá hàng hóa tịch thu trên 7,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hải quan Hà Tĩnh, vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh của một số Sở Ban Ngành, địa phương và lực lượng chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; Công tác thu thập, trao đổi thông tin trong đấu tranh giữa các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chưa đồng bộ, các kế hoạch triển khai mang tính chất đơn lẻ nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp;

Biên chế lực lượng, phương tiện chuyên trách chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay;  Công tác tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình của một số đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh còn chậm tiến độ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Hà Tĩnh; Tổng cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái hàng hóa qua biên giới và phòng chống ma túy;

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật Hải quan, về tác hại và hậu quả của buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép các chất ma túy trong cộng đồng dân cư; Động viên khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện và chung sức phối hợp với các lực lượng làm công tác chống buôn lậu để đẩy lùi tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy và các chất từ ma túy trên địa bàn;

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với mọi phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép; Thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu;

Chủ động phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, chính quyền địa phương và Cục Điều tra chống buôn lậu … trong trao đổi thông tin, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở qua biên giới và cảng biển nhằm đấu tranh phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán, vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới và nội địa.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM