VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xử phạt hàng loạt công ty vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt công ty vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Nguồn: internet

Xử phạt hàng loạt công ty vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng đối với các công ty cổ phần đã có vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

Thu nộp ngân sách trên 1.350 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, mới đây, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, địa chỉ tại số 10, đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với số tiền 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Quyết định số 779/QĐ-CCT ngày 06/6/2017 của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Quyết định số 903/QĐ-CCT ngày 21/6/2017 của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc xử phạt bổ sung vi phạm hành chính về thuế; Văn bản ngày 24/4/2017 của SKG thuyết minh bổ sung giải trình Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 21,68% so với năm 2015; Văn bản ngày 24/4/2017 của SKG thuyết minh bổ sung giải trình Lợi nhuận sau thuế quý I/2017 giảm 18,1% so với quý I/2016.

Ngày 3/11, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, với tổng mức phạt lên tới 360 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền 300 trăm triệu đồng theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/ĐHCĐ-NQ ngày 20/01/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2015 nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định.

Cùng với đó là phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016 và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 25/4/2017.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 1020/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh. Theo đó, phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM