VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Có được điều chỉnh tên đệm trên giấy phép lái xe?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có được điều chỉnh tên đệm trên giấy phép lái xe?

Khoản 4, Điều 49 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có quy định: "Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân".

Giải đáp quy định về ủy quyền kế toán trưởng

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Theo đó, trong trường hợp muốn điều chỉnh tên đệm trên giấy phép lái xe thì người lái xe cần liên lạc với Sở Giao thông vận tải nơi quản lý giấy phép lái xe để được giải quyết. 

Đồng thời người lái xe cần chuẩn bị hồ sơ đổi giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, cụ thể gồm:

Thứ nhất, Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thứ hai, Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau: Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; Người chuyển đổi giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Thứ ba, Bản sao giấy phép lái xe, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy CMND (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Ngoài ra, khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM