Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép

PV.

Nếu trong một năm tôi không nghỉ ngày phép nào, xin hỏi tôi có được thanh toán tiền lương cho những ngày không nghỉ phép không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Luật Lao động đã quy định rất rõ về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép tại Điều 114 như sau: 

Thứ nhất, người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm; hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Thứ hai, người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.