VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải đáp quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ông Hoàng Đình Hải (TP. Hồ Chí Minh) đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012, sau đó nghỉ việc. Từ tháng 6/2015 đến tháng 1/2016, ông đi làm, đóng tiếp bảo hiểm theo sổ cũ. Ông Hải hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Quy định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018

Thêm nhiều chính sách mới đối với lao động dôi dư

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 45Luật Việc làmquy định, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập.

Trường hợp, nếu ông Hải đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012, từ tháng 6/2015 đến tháng 1/2016 đi làm trở lại và đóng tiếp bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu để hưởng trợ cấp vào lần kế tiếp, vì ông đã chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 1/2016 nên đến nay đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM