VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gỡ vướng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã

Ông Nguyễn Tiến Tuân (Thái Nguyên) làm việc tại cơ quan Nhà nước, được UBND huyện ký hợp đồng chính thức từ 1/1/2015, được tham gia BHYT, BHXH. Tháng 12/2016, cơ quan BHXH trả lại số tiền đóng BHXH trong 2 năm 2015, 2016 do thu sai đối tượng.

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Giải đáp vướng mắc trong lập hóa đơn giá trị gia tăng

Giá dự thầu phải gồm cả chi phí dự phòng

Ông Tuân có đề nghị cơ quan BHXH cho ông đóng BHXH tự nguyện của 2 năm đó nhưng không được chấp nhận. Ông Tuân hỏi, trường hợp của ông giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm C, Mục 3 Công văn 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nêu: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ); Các trường hợp đã ký HĐLĐ với UBND trước đây thì thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Để hướng dẫn thực hiện nội dung trên, ngày 14/11/2014, BHXH Việt Nam có Công văn số 4407/BHXH-BT hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXH, BHYT, trong đó nêu rõ: Cơ quan BHXH tỉnh, huyện báo cáo UBND cùng cấp ý kiến của Bộ nội vụ tại Công văn số 2845/BNV-CCVC để chỉ đạo UBND cấp xã chậm nhất đến ngày 31/12/2014 phải chấm dứt HĐLĐ đối với những người lao động đang làm việc theo HĐLĐ để thực hiện thủ tục dừng đóng BHXH bắt buộc theo quy định; từ ngày 1/1/2015 cơ quan BHXH không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký HĐLĐ với UBND cấp xã; các đối tượng này được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu theo đúng quy định của Luật BHXH. Thời gian đã đóng BHXH bắt buộc của các đối tượng nêu trên được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng các chế độ theo quy định.

Như vậy, trường hợp của ông làm việc theo hợp đồng lao động tại cấp xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Việc tham gia BHXH tự nguyện, hiện tại không có quy định được truy đóng BHXH như ông đề nghị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM