VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gói thầu đào tạo dạy nghề có được chỉ định thầu rút gọn?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gói thầu đào tạo dạy nghề có được chỉ định thầu rút gọn?

Đơn vị ông Nguyễn Minh Đạt (Bình Phước) chuẩn bị tổ chức đào tạo dạy nghề với dự toán được duyệt 980 triệu đồng (không bao gồm các chi phí tư vấn và chi phí khác). Vậy, với dự toán như trên thì áp dụng hình thức chỉ định thầu nào?

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC

Kiểm soát sự tùy tiện trong đấu thầu qua mạng

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu là:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp của đơn vị ông Đạt, việc áp dụng chỉ định thầu thực hiện căn cứ theo hạn mức nêu trên. Nếu gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu thì được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM