VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử phạt gần 140 triệu đồng từ các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong 2 ngày, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên tới 142,5 triệu đồng. Nguồn: Internet

Xử phạt gần 140 triệu đồng từ các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Trong hai ngày đầu tháng 6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã liên tiếp ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty và cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Phạt 375 triệu đồng trong 2 ngày do vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan bị phạt 27,5 triệu đồng vì giao dịch không đúng thời gian

Thao túng cổ phiếu, tạo cung cầu giả, một cổ đông SGO bị phạt 550 triệu đồng

Cổ đông ADS bị phạt 45 triệu đồng vì mua bán cổ phiếu “chui”

Ngày 01/06/2018, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (mã chứng khoán: KSE - UPCoM, có địa chỉ tại 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Số tiền công ty này bị phạt là 70 triệu đồng do mua lại cổ phiếu quỹ không đúng với phương án đã báo cáo UBCKNN.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đăng ký mua 99.320 cổ phiếu quỹ KSE từ ngày 28/8/2017 đến ngày 26/9/2017, tuy nhiên Công ty mua 17.600 cổ phiếu KSE từ ngày 15/9/2017 đến ngày 14/10/2017.

Đến ngày 05/6/2018, Thanh tra UBCKNN tiếp tục ra Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An, có địa chỉ tại 02 Lý Thường Kiệt, phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Số tiền phạt là 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2016; Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017.

Cùng trong ngày 05/6/2018, Thanh tra UBCKNN còn ban hành Quyết định số 138/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hữu Duyên (có địa chỉ tại 134/109/82 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh). Số tiền ông Duyên bị phạt lên tới 12,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, ngày 06/6/2017, ông Trần Hữu Duyên (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản, mã chứng khoán ICF) mua 510 cổ phiếu ICF và bán 6.020 cổ phiếu ICF làm giảm số lượng cổ phiếu sở hữu từ 1.154.120 cổ phiếu ICF xuống 1.148.610 cổ phiếu ICF, giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 9,01% xuống 8,97%. Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Trần Hữu Duyên.
Như vậy, trong 2 ngày, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên tới 142,5 triệu đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM