Tài chính toàn diện: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn

PV.

Đó là nội dung chính của Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 về Tài chính toàn diện diễn ra từ ngày 10-11/7/2017 tại TP. Hội An, Quảng Nam. Đây là một trong 4 nội dung hợp tác ưu tiên trong khuôn khổ tiến trình hợp tác Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2017.

Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 về Tài chính toàn diện. Nguồn: internet
Diễn đàn APEC thường niên lần thứ 7 về Tài chính toàn diện. Nguồn: internet

Diễn đàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), và Cơ quan Điều phối Hợp tác phát triển (FDC) tổ chức.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho rằng, dù đã có những thành công nhất định trong triển khai tài chính toàn diện trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức cần phải giải quyết như: tỷ lệ người nghèo được tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức còn thấp; sự bất bình đẳng về giới; khoảng cách giàu nghèo và sự chênh lệch về phát triển...
Bởi vậy, Diễn đàn hợp tác APEC về Tài chính toàn diện năm 2017 được tổ chức nhằm hài hòa các mục tiêu giữa tài chính toàn diện, hội nhập và bảo vệ người tiêu dùng để có thể tối đa hóa được những lợi ích mà tài chính toàn diện mang lại, phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển của các quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Diễn đàn tập trung thảo luận về các nội dung chính như: Việc xác định đúng đắn phạm trù tài chính toàn diện; Thực trạng triển khai các ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực này; Vai trò của tín dụng và các dịch vụ/sản phẩm tài chính trong hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn...

Được biết, kết quả thảo luận tại diễn đàn sẽ được đưa vào “Báo cáo nghiên cứu hiện trạng và chiến lược nâng cao nhận thức tài chính tại các nền kinh tế APEC”. Qua đó, đề xuất các giải pháp về cải cách và chính sách phù hợp cũng như các lĩnh vực hợp tác ưu tiên nhằm thúc đẩy một nền tài chính toàn diện năng động, bền vững trong các nền kinh tế thành viên APEC.