Tài chính vi mô với sứ mệnh giúp phụ nữ thoát nghèo

Ngọc Điệp

Tài chính vi mô có tác động gì trong cuộc sống của người nghèo, đặc biệt là những người phụ nữ nghèo. Để có những tác động tích cực từ tài chính vi mô cần có những điều kiện gì… là một trong những vấn đề đặt ra cần làm rõ để phát huy loại hình tài chính này hiên nay.

Thông qua tài chính vi mô người phụ nữ có thể tự quản lý tiền, có quyền sở hữu và điều khiển các tài sản, nắm giữ thu nhập. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thông qua tài chính vi mô người phụ nữ có thể tự quản lý tiền, có quyền sở hữu và điều khiển các tài sản, nắm giữ thu nhập. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tài chính vi mô (TCVM) giúp cho người nghèo nói chung và phụ nữ nghèo nói riêng có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính thì việc này có những tác động gì đến cuộc sống của họ. Điển hình như, tham gia vào các nhóm để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau ở cấp độ địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho những thành viên khác có thể xây dựng mối quan hệ với rất nhiều người hội viên trong nhóm của mình.

Thông qua TCVM những người phụ nữ được nhận nhiều tiền, họ có thể tự quản lý tiền những điều này được thấy rõ trong một số mô hình. Họ có quyền sở hữu và điều khiển các tài sản, nắm giữ thu nhập, phụ nữ có được con đường đến kinh tế gia đình và cộng đồng, việc tạo ra thu nhập của phụ nữ sẽ giúp họ có thể chống lại vai trò sinh sản của họ.

Con của những người phụ nữ vay tiền từ TCVM cũng hưởng lợi ích, như được đăng ký vào trường học toàn thời gian và tỷ lệ bỏ học thấp, do đó cơ hội nghề nghiệp của chúng sẽ cao hơn.

Thực tế cho thấy, thu nhập mới được tạo ra từ các doanh nghiệp siêu nhỏ thường đầu tư đầu tiên vào giáo dục cho con cái. Các hộ gia đình là khách hàng của TCVM thường có sức khỏe tốt hơn và dinh dưỡng tốt hơn những hộ gia đình khác.

Bên cạnh những tác động tích cực, khi triển khai các dịch vụ TCVM cũng phát sinh một số hạn chế. Đó là, làm thế nào để có thể tăng số lượng người phụ nữ tiếp cận với những dịch vụ tài chính. Đây là thách thức lớn đối với TCVM. Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng những khoản vay mà người phụ nữ vay được, nắm giữ thu nhập mà họ kiếm được, quyền sở hữu, quản lý các tài sản trong gia đình.

Có rất nhiều ví dụ về tiền mà người phụ nữ kiếm được và đàn ông sử dụng nó cho rượu và khoản chi tiêu thỏa mãn những sở thích của đàn ông. Sau mọi việc thì người phụ nữ là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì thế vấn đề người phụ nữ có quyền sở hữu và quyền sử dụng với tài sản trong gia đình hay không và từ đó có thể làm tăng các khoản nợ cho phụ nữ có thể tiếp tục làm nên những kết quả tiêu cực.

Mục tiêu của TCVM là hướng đến khách hàng phụ nữ, nhưng để hiểu tốt nhất như thế nào để cung cấp các dịch vụ cho phụ nữ có thể sâu hơn như những kiến thức cơ bản về khuôn mẫu kinh doanh, cách tốt nhất để cung cấp các dịch vụ tài chính để hỗ trợ những người phụ nữ thì thường phớt lờ khi các tổ chức TCVM phải đối diện với nhiều trường hợp khác nhau và nhiều áp lực.

Hầu như tổ chức TCVM phân phối các dịch vụ tài chính thông qua nhân viên cho vay, những người này nói chung hướng đến khách hàng đàn ông hơn là phụ nữ. Thêm vào đó có ít phụ nữ là lãnh đạo cấp cao, cũng như người đứng đầu của tổ chức TCVM ít nhất là phụ nữ trong vị trí quản lý cấp cao.

Để có thể giải quyết hay ít nhất là giảm những hạn chế nêu trên cần quan tâm đến các nội dung như: Tạo ra môi tường làm việc công bằng  giới; Chính phủ có thể hỗ trợ các TCTCVM trong việc thử nghiệm những mô hình mới, những phương pháp mới, những sản phẩm mới.

Những chương trình thử nghiệm bao gồm: Những sản phẩm tài chính đặc biệt cho phụ nữ; Phân phối những sản phẩm quản lý rủi ro đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của những người phụ nữ thu nhập thấp; Giảm chi phí giao dịch nhờ thử nghiệm công nghệ; Khuyến khích sự cộng tác giữa khu vực công và tư để khắc phục sự không hoàn hảo của thị trường; Tạo nguồn tài chính đáp ứng cho sinh kế của những người phụ nữ thông qua các khoản vay lớn hơn,

Mục tiêu của TCVM là giúp đỡ người phụ nữ thoát khỏi nghèo đói. Nhưng để thực hiện được việc thoát nghèo thì người phụ nữ phải có sự thay đổi lớn trong nhận thức của họ về những quyền và đặc lợi của họ có liên quan đến đàn ông trong gia đình như quyền về việc sở hữu, quản lý tài sản trong gia đình, cầm các khoản thu nhập mình kiếm được hay việc sử dụng các khoản tiền họ vay được. Bên cạnh đó, các tổ chức TCVM cũng cần có những quy định tín dụng cụ thể về việc sử dụng các khoản tiền sau khi vay để bảo vệ quyền của người phụ nữ.