Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Quyết liệt nhưng không làm thất thoát

PV.

(Tài chính) Mới đây, đề cập đến vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện có kết quả mục tiêu, tiến độ đã đề ra, đồng thời, yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát.

Đến hết tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt toàn bộ 20 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: Internet
Đến hết tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt toàn bộ 20 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: Internet

Những chuyển biến khả quan

Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hoá trong các tháng đầu năm được đánh giá là khả quan, cho thấy mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước còn lại từ nay đến hết năm 2015 là có thể thực hiện được.

Đến thời điểm hết tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt toàn bộ 20 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Cả nước đã sắp xếp được 76 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá được 55 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện một số bộ ngành, địa phương đang chậm tiến độ trong tái cơ cấu như Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Bộ Y tế, Công Thương, tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Tây Ninh, Tập đoàn Công nghiệp hoá chất.

Thậm chí, có tới 84 doanh nghiệp hiện chưa có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí là chưa thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa. Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động thoái vốn đã đạt được 2.975 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cả năm 2013 nhưng so với số vốn cần thoái thì tiến độ vẫn là chậm.

Quyết liệt nhưng không tùy tiện và làm thất thoát

Tại Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 7 tháng đầu năm được tổ chức ngày 6/8/2014 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cần phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời với việc thực hiện tái cơ cấu, tập trung vào và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu, nếu không thực hiện được kế hoạch tái cấu trúc đặt ra thì  những cán bộ lãnh đạo nên tự nguyện từ chức.

Thực tế cũng cho thấy, ở những bộ, ngành, địa phương nào mà lãnh đạo trực tiếp giám sát, chỉ đạo thì kết quả sắp xếp, cổ phần hóa rất tích cực, như Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Điều này cũng minh chứng cho phân tích của Thủ tướng Chính phủ khi cho rằng, một trong yếu tố quan trọng nhất và bảo đảm thành công của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước “là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt”.

Nhấn mạnh tái cơ cấu là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đảo bảo thực hiện có kết quả mục tiêu, tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát. Các Bộ, ngành cũng cần tiếp tục rà soát để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tái cơ cấu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có các chính sách để giải quyết tình trạng lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ đối với bà con dân tộc tham gia trồng và giữ rừng gắn với việc chỉ đạo triển khai tái cơ cấu các lâm trường quốc doanh.