Tái cơ cấu tổ chức tín dụng diễn ra mạnh mẽ và an toàn

PV.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng hệ thống ngân hàng trong thời gian qua đã và đang đẩy mạnh tái cơ cấu và đạt nhiều kết quả về tăng trưởng, mở rộng quy mô, đẩy mạnh tín dụng, huy động vốn, tích cực cải thiện khả năng chi trả và các chỉ số an toàn, lành mạnh tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tái cơ cấu tổ chức tín dụng có nhiều bước chuyển toàn diện

Sau hơn 3 năm triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đến nay, hệ thống tổ chức tín dụng đã giảm 14 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đánh giá của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Trong những năm qua, hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức tín dụng diễn ra mạnh mẽ và an toàn; không chỉ diễn ra giữa tổ chức tín dụng yếu kém với tổ chức tín dụng bình thường, mà còn diễn ra giữa các tổ chức tín dụng bình thường với nhau, hoặc giữa tổ chức tín dụng trong nước với tổ chức tín dụng nước ngoài, trên nguyên tắc tự nguyện và đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét, triển khai một số trường hợp hợp nhất, sáp nhập với sự tham gia của các ngân hàng thương mại nhà nước, phấn đấu đến cuối 2015 hình thành được 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.

Về tổng thế, để thực hiện thực hiện hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu thì toàn ngành phải từng bước thông qua nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo Tạp chí The Banker công bố: Kết quả cơ cấu lại ngân hàng đã góp phần đưa 11 ngân hàng của Việt Nam lọt vào danh sách 1.000 ngân hàng thế giới năm 2014, Ngoài ra, trong xếp hạng ngân hàng khu vực Đông Nam Á về chỉ số an toàn vốn cấp 1, các ngân hàng Việt Nam chiếm đa số trong top 10.

Đặc biệt là, theo đánh giá của cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, khối ngân hàng thương mại cổ phần đã có những chuyển biến khá toàn diện; Có nhiều thay đổi căn bản về số lượng thành viên, tình hình tài chính và thị phần hoạt động.

Cũng từ nhận định của cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, đến nay, khối ngân hàng trên đã tích cực tăng trưởng, mở rộng quy mô, đẩy mạnh tín dụng, huy động vốn, tích cực cải thiện khả năng chi trả và các chỉ số an toàn, lành mạnh tài chính.

Tái cơ cấu ngân hàng có nhiều điểm sáng

Đến nay, về cơ bản, các ngân hàng đủ số lượng và cơ cấu hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Tính đến tháng 8/2015, vốn điều lệ của khối ngân hàng thương mại cổ phần đã đạt 186,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,79% so với 12/2014, tăng 3,98% so với 12/2013, tăng 11,06% so với 12/2012 và tăng 20,69% so với 12/2011; chiếm 41,4% tổng vốn điều lệ toàn hệ thống.

Tài sản của khối các ngân hàng thương mại cổ phần không ngừng gia tăng. Tính đến tháng 8/2015, tổng tài sản của khối đã đạt 2.698,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,38% so với 12/2014, 15,31% so với 12/2013, tăng 30,91% so với 12/2012 và tăng 25,77% so với 12/2011; chiếm 39,95% toàn hệ thống.

Huy động vốn của khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng ổn định trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng từng năm tương ứng là 13,14%, 12,0%, 23,44%, 17,91%, tháng 8/2015 tăng 5,82% so với năm 2014 (tăng 72,49% so với năm 2011).

Huy động vốn của khối ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục chiếm thị phần cao trong toàn hệ thống, tháng 8/2015 chiếm 44,95% (năm 2011 là 46,62%).

Cho vay của khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng liên tục trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng từng năm tương ứng là 30,85%, 6,10%, 20,13%, 17,17%, tháng 8/2015 tăng 10,53% so với năm 2014 (tăng 65,07% so với 2011). Thị phần tín dụng vẫn tiếp tục ở mức cao với tỷ trọng 40,13% tại thời điểm tháng 8/2015 (năm 2011 là 37,47%).

Trong những năm tái cơ cấu vừa qua, theo cơ quan thanh tra giám sát, các ngân hàng thương mại cổ phần đã tập trung, đẩy mạnh xử lý nợ xấu. Trong 7 tháng đầu năm 2015, khối ngân hàng thương mại đã xử lý được 41,46 nghìn tỷ đồng; tính từ năm 2012 đến tháng 7/2015 xử lý được 186,82 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo đó tính đến tháng 8/2015 đã giảm về mức 1,98% (giảm so với tỷ lệ 3,4% vào 12/2014, 4,81% tại thời điểm tháng 11/2013, 4,67% vào 12/2012 và 2,44% vào 12/2011).