Tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều địa phương cũng đã tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

Nhiều địa phương tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19
Nhiều địa phương tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ là đối tượng được Chính phủ hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. 

Hiện nay, để kịp thời hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, nhiều địa phương cũng đã tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo. Cụ thể, ngày 26/4, theo Sở Tài chính Hải Phòng, TP. Hải Phòng đã chi khoảng 33 tỷ đồng hỗ trợ hơn 10.000 hộ nghèo và trên 34.000 hộ cận nghèo (mỗi khẩu 250.000 đồng/tháng)... Các khoản hỗ trợ này đều được chi trả trong thời gian 3 tháng.

Trong khi đó, Thừa Thiên - Huế đã quyết định tạm cấp 173 tỷ đồng cho các huyện, thị xã để hỗ trợ người dân; mức chi trả theo quyết định của Chính phủ. Tại Hà Tĩnh, dự kiến sẽ chi gần 235 tỷ đồng cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo… Nhiều địa phương cũng khẳng định sẽ sớm chi trả hỗ trợ cho người dân; trước mắt là hộ nghèo, cận nghèo, người có công... do các nhóm này đã có danh sách.