Tạm thời tính lương hưu cho lao động thuộc doanh nghiệp nhà nước theo mức cũ

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Ngô Kim Dung (dungtayho2003@...) hỏi: Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng, khi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2014 sẽ được tính lương hưu theo mức lương tối thiểu nào?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời câu hỏi của bà Ngô Kim Dung như sau:

Theo quy định về tiền lương tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì từ ngày 1/5/2013 các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương để trả lương cho người lao động.

Nội dung nêu trên liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách BHXH (căn cứ thu BHXH và tính hưởng BHXH), trong đó có cách tính lương hưu đối với người lao động làm việc trong các công ty Nhà nước từ ngày 1/5/2013 trở đi (trước đó hưởng lương theo hệ số do Nhà nước quy định) và nhất là từ ngày 1/7/2013 trở đi (có tăng tiền lương cơ sở đối với khu vực hành chính sự nghiệp từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng).

Hiện nay chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Do vậy, để đảm bảo việc giải quyết chế độ BHXH (nhất là chế độ hưu trí) được kịp thời, cơ quan BHXH hướng dẫn tạm thời tính mức lương hưu đối với người lao động thuộc các doanh nghiệp Nhà nước kể từ ngày 1/7/2013 theo cách tính như trước đây, nhưng theo mức lương tối thiểu cũ là 1.050.000 đồng (do tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng thực hiện từ ngày 1/7/2013 chỉ quy định áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp).

Khi có hướng dẫn cụ thể về cách tính, cơ quan BHXH sẽ căn cứ để tính lại và điều chỉnh mức hưởng theo đúng quy định, nếu tăng hoặc giảm sẽ thực hiện để người lao động truy lĩnh hoặc hoàn trả.