Thanh tra Bộ Tài chính:

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Sáng ngày 9/7, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho 194 cán bộ làm công tác thanh tra của các Sở Tài chính địa phương khu vực phía Nam. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng và đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo Thanh tra tài chính một số địa phương.

Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng phát biểu khai mạc.
Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quy trình thanh tra tài chính trên các lĩnh vực và đang hoàn thiện để ban hành sổ tay nghiệp vụ thanh tra về 06 chuyên đề: Thanh tra ngân sách quận, huyện; Thanh tra tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Thanh tra vốn đầu tư xây dựng; Thanh tra tài chính doanh nghiệp; Thanh tra giá và các quỹ tài chính; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo). Các quy trình đó đã được tập huấn cho các cán bộ thanh tra ngành Tài chính trong năm 2014 để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Nhờ vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đã được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện, vừa thanh tra theo các chuyên đề chuyên sâu, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường, kỷ cương, kỷ luật tài chính trong nhiều ngành, lĩnh vực như: Quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý các nguồn kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý thuế; quản lý giá; quản lý phí, lệ phí…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra ngành Tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hang nghìn tỷ đồng; đồng thời, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách...

Theo Chánh Thanh tra Trần Văn Vượng, trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính phải trở thành công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính - ngân sách của đất nước; đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra phải kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, để từ đó có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách bất cập, sơ hở, nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 và những năm tiếp theo trong tình hình mới. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra đang đòi hỏi cán bộ, công chức thanh tra không ngừng học hỏi, rèn luyện, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, am hiểu chính sách chế độ thì mới có thể phát hiện ra các sai phạm trong công tác quản lý tài chính - ngân sách.

Trong hội nghị tập huấn này, các báo cáo viên của Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính sẽ chia sẻ với các cán bộ công chức làm công tác thanh tra tài chính nhiều nội dung thiết thực, hữu ích; trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuyên sâu; đồng thời, trao đổi và giải đáp các tình huống cụ thể và cả những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra thực tế tại đơn vị. Đồng thời sẽ giúp cán bộ thanh tra tài chính các địa phương nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm thanh tra trong các lĩnh vực cụ thể, các kinh nghiệm hay từ công tác thanh tra, kiểm tra của các địa phương trong toàn ngành Tài chính…

Trước đó, trong các ngày từ 2-4/7, tại Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra Tài chính cho hơn 100 cán bộ công chức làm công tác thanh tra tài chính của các Sở Tài chính khu vực phía Bắc.

Theo chương trình, Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong các ngày từ 9 - 11/7 với 3 chuyên đề chuyên sâu, bao gồm: Chuyên đề 1 - Chế độ Tài chính lĩnh vực hành chính sự nghiệp và nghiệp vụ thanh tra tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chuyên đề 2 - Chính sách, chế độ về giá, phí, lệ phí và nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực giá, phí, lệ phí; Chuyên đề 3 - Các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.