Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Đây là thông điệp chỉ đạo được Tổng cục Thuế phát đi với yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải nghiêm túc triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị năm 2014 mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao cho toàn ngành.

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm
Tính đến hết tháng 10, tổng số thu (không kể dầu thô) do ngành thuế thực hiện đã ước đạt 90% dự toán, bằng 82% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. Nguồn: internet
Nội dung Công văn số 4686/TCT-DT ngày 23/10/2014 của Tổng cục Thuế nêu rõ: mặc dù tính đến hết tháng 10, tổng số thu (không kể dầu thô) do ngành Thuế thực hiện đã ước đạt 90% dự toán, bằng 82% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều đạt khá và đã có 49/63 địa phương đạt được tiến độ thực hiện dự toán, tuy nhiên, nếu so với chỉ tiêu phấn đấu với mức tăng thu từ 8 - 10% dự toán pháp lệnh, thì tổng thu nội địa đến thời điểm này vẫn chưa đảm bảo, thậm chí một số địa phương kết quả thu còn đạt thấp mà nếu không phấn đấu quyết liệt thì khó hoàn thành ngay cả đối với dự toán pháp lệnh.

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế xác định, nhiệm vụ thu trong 2 tháng còn lại của năm là rất nặng nề, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN) còn khó khăn, ngành thuế phải triển khai các giải pháp để hỗ trợ thị trường, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách thuế mới. Đồng nghĩa để đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt 9 giải pháp trọng tâm, bao gồm:
 
(1) Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN, thúc đẩy phát triển SXKD, nhất là các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
 
(2) Rà soát nắm chắc các nguồn thu; phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm thu theo từng địa bàn, lĩnh vực để có giải pháp thích hợp, nhằm đạt được kết quả thu ở mức cao nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.
 
(3) Tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các quận, huyên trên địa bàn tích cực đề ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD; khơi thông nguồn thu; tiếp tục duy trì ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc, khai thác tăng thu NSNN.
 
(4) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có biện pháp thu hồi kịp thời số thuế phải nộp vào NSNN.
 
(5) Đẩy mạnh chống thất thu ngân sách và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu định lượng về đối tượng được thanh tra, kiểm tra, số thuế truy thu, truy hoàn và phạt, tập trung vào các DN có rủi ro cao về thuế.
 
(6) Tập trung triển khai các giải pháp quản lý và cưỡng chế nợ thuế, trong đó chú trọng tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan phối hợp với ngành thuế thu nợ hiệu quả, phấn đấu đến 31/12/2014, tổng số tiền nợ không quá 5% tổng thu ngân sách năm này.
 
(7) Đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trên cơ sở nghiên cứu triển khai các phương thức hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm vùng miền của từng nhóm người nộp thuế. Nội dung tuyên truyền tập trung vào giới thiệu, phổ biến chính sách thuế mới, các chuyên đề cải cách thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao chất lượng hướng dẫn, giải đáp, trả lời vướng mắc về thuế, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật thuế.
 
(8) Nâng cao công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo số thu theo từng thời điểm, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin phục vụ việc chỉ đạo, điều hành thu ngân sách hiệu quả.
 
(9) Triển khai có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong những tháng cuối năm trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân theo từng tuần, từng tháng kèm theo việc theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, nhằm động viên, khuyến khích kịp thời tinh thần phấn đấu, quyết tâm của cả đội ngũ, tạo động lực mạnh mẽ để toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao