Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Quế Anh

33 ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm của doanh nghiệp Việt Nam nằm trong Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, quy định chi tiết 33 ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm của doanh nghiệp như: Sản xuất, kinh doanh điện; khai thác, chế biến, cung cấp xăng, dầu, khí; khai thác, chế biến, phân phối than; khai thác, chế biến các loại khoáng sản; sản xuất, kinh doanh, sắt, thép, kim loại mầu; sản xuất plastic vào cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may, da giầy…

Ngoài 33 ngành, lĩnh vực, Quyết định còn quy định những ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh không quy định tại mục 1 của Phụ lục này nhằm đáp ứng các tiêu chí sau: Phù hợp với Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư; Phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành, địa phương; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực gắn chặt với hoạt động đo lường (như sử dụng nhiều phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; ứng dụng, phát triển công nghệ về đo lường, quản lý đo lường trong sản xuất, kinh doanh)...

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực bảo đảm đạt được ít nhất một trong các mục tiêu: Tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Việc ban hành Danh mục được xem là bước khởi đầu quan trọng để triển khai đưa chính sách vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng thời gian tới hoạt động đo lường sẽ doanh nghiệp hỗ trợ đồng hành bước vào thị trường quốc tế đầy khó khăn, thách thức như hiện nay.

Trước đó, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.