Tăng cường hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng Tháp


Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng Tháp.

Cụ thể, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử; Dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động TCVN ISO 9001, Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 06 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn). Về kiểm định phương tiện đo Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm định 2.378 phương tiện đo.

Chi cục tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, thực hiện thanh tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; bên cạnh đó tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính quý I/2020 do Sở Nội vụ chủ trì; phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục truyền hình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Đo lường trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, Chi cục cử công chức tham gia xác định lại giá khởi điểm và đánh giá tình trạng tang vật vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức; tham gia xác định tỷ lệ còn lại của phương tiện vi phạm hành chính do Công an TP. Cao Lãnh tổ chức.