Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính (TTHC) để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong ngành thuế, hải quan, kho bạc.

Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan thuế. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan thuế. Nguồn: internet
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 9/12/2013 về công tác cải cách (TTHC trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.
 
Công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều TTHC đã được đơn giản hóa theo hướng hiện đại, giảm đáng kể chi phí TTHC, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu tạo môi trường đầu tư tốt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Một bộ phận công chức trong ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc trong thực thi công vụ còn tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế, lãng phí trong chi tiêu công còn diễn ra.
 
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC một cách toàn diện, hiện đại; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC thuộc lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2014.
 
Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch về TTHC để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc; phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC; tăng cường công tác đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan về những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.
 
Bên cạnh đó thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, ở những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ.
 
Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn cách tính chi phí tuân thủ TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tính toán chi phí tuân thủ, đánh giá tác động TTHC để triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC theo đúng quy định.
 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực thuế, hải quan để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.